پروژه آبرسانی به ۴۰ محله عشایری بمرود شهرستان زیرکوه روز چهارشنبه با حضور رییس سازمان عشایر ایران و استاندار خراسان جنوبی افتتاح شد.

 طول شبکه این پروژه ۷۵ کیلومتر و شبکه برق ۱۱.۵ کیلومتر است.

حسین حسین‌پور افزود: در این مجتمع ظرفیت آبرسانی به ۶۲۰ خانوار و ۶۵ هزار راس دام در افق ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: احداث ۷۰۰ مترمکعب منبع بتنی در سه نقطه، دو ایستگاه پمپاژ، حفر چاه به عمق ۱۸۰ متر و تامین آب (با EC۷۵۰ ) بسیار شیرین از دیگر اقدامات انجام شده در این پروژه است.

مدیرکل عشایر خراسان جنوبی تصریح کرد: برای اجرای این پروژه ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی سازمان امور عشایر ایران هزینه شده است.

وی یادآور شد: با افتتاح این پروژه در حال حاضر ۵۴ درصد جمعیت عشایری استان اعم از کانون‌های هدایتی و حمایتی از آب شرب برخوردار شدند.

خراسان جنوبی چهارمین استان عشایری کشور است و ۱۳ درصد جمعیت استان معادل ۸۱ هزار نفر عشایر هستند.