مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی – هنری امام رضا (ع) در سفر خود به خراسان جنوبی از حمایت بنیاد جهت چاپ گزیده اشعار رضوی خراسان جنوبی خبر داد.

محمود رضا برازش ١٠ آذرماه جاری در دبدار با دست اندرکاران اولین جشنواره ملی ترانه و شعر سپید رضوی ضمن تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان این جشنواره بیان داشت:یکی از مهمترین توفیقات جشنواره امام رضا (ع) توجه دادن اقشار مختلف با مدل های متنوع به اهل بیت (ع) است لذا هر سال در برگزاری جشنواره امام رضا (ع) تلاش شد تا با توسعه کمی و کیفی، مشارکت مردم در این جشنواره و عمق تاثیرات آن بیشتر شود.

وی تصریح کرد:بخش عمده ای از بودجه این بنیاد به سمت حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری استانها چه در جشنواره و چه در طول سال سوق می یابد وبا توجه به گستردگی جشنواره بین المللی امام رضا (ع) که در ٣١ استان و کشورهای مختلف برگزار می شود، انتظارات از بنیاد امام رضا (ع) بسیار زیاد است.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) از تغییر رویکرد این سازمان از فعالیت صرف در حوزه جشنواره ها به گسترش فعالیت های حوزه رضوی بر اساس رسالت های بنیاد خبر داد و افزود: توجه به فعالیت های زیربنایی و تاثیرگذار در استان ها از جمله مواردی است که این بنیاد به دنبال انجام آن است.

برازش با بیان اینکه از تولیدات هنری در زمینه رضوی حمایت می کنیم خاطرنشان کرد:توجه به اقتصاد فرهنگ و هنر، جشنواره بین المللی فرهنگی – هنری امام رضا (ع) را به لحاظ تامین هزینه ها تقویت می کند.

ناصر نبی زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از رویکرد جدید مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) آمادگی این اداره کل را در زمینه فعالیت های فرهنگی هنری پیرامون ترویج فرهنگ رضوی از قبیل برگزاری شب های شعر،گفتگو های فرهنگی،تولید نمایش کارگاه های هنری و … اعلام کرد.