مجید نصری هنرمند ارزشی که مدیریت  واحد موسیقی حوزه هنری استان خراسان جنوبی  را هم دارد ،با اثر ارزشمند”سپاه محمد می آید” در بخش سرود”دومین جشنواره ملی فانوس”با کسب رتبه اول،موفق به دریافت دیپلم افتخار جشنواره و جایزه نقدی شد. این اثر توسط حوزه هنری انقلاب اسلامی استان تهیه شده است