مرکز مشاوره و درمان با همکاری مدیریت برنامه و بودجه دانشگاه بیرجند، کارگاه آموزشی پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر با تمرکز بر مهارت های زندگی را برای کارکنان این دانشگاه برگزار کرد.

این کارگاه طی دو روز و به مدت ۸ ساعت با تدریس دکتر محمدحسین سالاری فر،عضوهیئت علمی گروه روان شناسی دانشگاه بیرجند  و با حضور ۴۶ نفر از کارکنان دانشگاه در محل تالار فرهنگ برگزار شد.

دکتر سالاری فر در این کارگاه آموزشی علل زمینه ساز گرایش به مصرف موادمخدر از جمله مشکلات خانوادگی، تجربه شکست های مکرر، باورهای غلط درباره مصرف و ترک مواد، افسردگی و اضطراب و  تکنیک همدلی را تشریح کرد.

وی همچنین مهارت های ارتباط مؤثر، خودآگاهی، حل مسئله و تصمیم گیری را به اختصار توضیح داد.

شرکت کنندگان همچنین تکنیک های واقعیت سنجی افکار، زندگی کردن در زمان حال و چالش با افکار را به صورت عملی تمرین کردند