ناصر نبی زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی به مناسبت ١۴ آبان ماه روز فرهنگ عمومی پیامی را صادر کرد.

اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بجزتشکیل جلسات شورای فرهنگ عمومی هیچ کار دیگری انجام ندهد باز هم به وظایف خودش عمل کرده است . (مقام معظم رهبری)

چهاردهم آبان ماه روز فرهنگ عمومی، فرصت ارزشمند توجه به جایگاه فرهنگ عمومی و مولفه های آن در نظام مقدس جمهوری اسلامی است و فرصت مغتنمی است تا بیش از پیش به اهمیت شورای فرهنگ عمومی و تاثیر آن در توسعه همه جانبه جامعه بیاندیشیم و در مواجهه با آسیب های فرهنگی استان و شهرستانها اهتمام جدی برای جبران کاستی های فرهنگی داشته باشیم و با سیاستگذاری صحیح و بهره گیری از فرصت ها ی بی بدیل و ظرفیت های ناب فرهنگی استان، شاخص های فرهنگ عمومی را ارتقاء و گسترش دهیم.

فرهنگ عمومی به معنای فرهنگ غالب و گسترده‌ای است که در میان عموم جامعه رواج و رسوخ دارد و حوزه‌ای از عقاید،‌ ارزشها، جلوه‌های احساسی و هنجارهاست که اجبار اجتماعی غیر رسمی از آن حمایت می‌کند و فراتر از گروهها و اقشار خاص در کلیت جامعه مورد قبول است.

فرهنگ عمومی مؤلفه‌هایی از فرهنگ است که تأثیرات آن عام و فراگیر می‌باشد و عامه مردم در کیفیت آن نقش دارند و از شیوه رفتارهای عمومی مردم یا عرف و عادات و رسوم و زبان ساخته می‌‌‌‏شود و یا تأثیر مشهود می‌پذیرد و عموم جنبه‌‌‌‏ها و عرصه‌‌‌‏ها و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌‌‌‏دهد و عموم مردم نسبت به آنها حساسیت و شناخت دارند.