وزیر بهداشت امروز اولین عمل چشم را در اتاق عمل سیار کاروان نورآوران سلامت در رقه بشرویه انجام داد.

در این عمل بیمار مرد با مشکل آب مروارید چشم توسط وزیر بهداشت عمل شد.
دکتر قاضی زاده هاشمی قرار است تا ۳ ساعت در اتاق عمل سیار کاروان نورآوران سلامت در رقه بشرویه بیماران دارای مشکل آب مروارید چشم را عمل کند.
در این اتاق عمل امروز ۲۱ بیمار عمل می شود که ۶ تا ۷ مورد از این عمل ها را وزیر بهداشت انجام می دهد.

کاروان نورآوران سلامت از ۷ مهر در روستای رقه بشرویه مستقر شده است و ۱۰ چشم پزشک، ۳۰ دندانپزشک و ۱۰ تا ۱۵ بینایی سنج در قالب این کاروان، مردم نیازمند را از خدمات ویزیت و درمان رایگان بهره مند می کنند.
پزشکان کاروان نورآوران سلامت که از خراسان رضوی هستند، به مدت دو ماه و نیم و تا اواخر آذر در این روستا بیماران نیازمند شهرستانهای فردوس، طبس و بشرویه را مداوا می کنند .