این روزها در هر کجای ایران، تمام حامیان دولت دوباره زمزمه می‌کنند که هم‌چنان بر سر پیمان خود و آرمان‌هایشان ایستاده‌اند. اما در این میان، این سوال مطرح می‌شود که ایا در این دوره، نمایندگان عالی دولت در استان، نظرات حامیان دولت را در برنامه‌های خود لحاظ کرده‌اند؟ و آیا از نخبگان این طیف استفاده شده است یا خیر؟ این روزها، روزهای شک و تردید است، نه بر عملکردها که بر گفته‌ها. شاید بتوان با کمی دقت نظر در مباحث رسانه‌ای و فضای مجازی پی برد که عده‌ای با تمام قوای خود از برنامه‌های دولت انتقاد کرده و برای مدیران دولت در استان، مشکلاتی از جنس حاشیه را رقم زده و می‌زنند. شاید این حاشیه‌ها به خاطر عدم شفافیت در مواضع مدیران ارشد استان باشد؛ یا شاید به خاطر جو غالب سیاسی استان و شیب آن به سمت جناحی خاص. ولی نکته حائز اهمیت آن است که در این استان غلبه دولت تدبیر امید در عرصه های مدیریتی مشهود نیست و نمودی ندارد. دلیل آن هم، همان دلایل برشمرده در بالاست.

ولی معتقدیم که این روزها می‌بایست بین استاندار اقتصادی استان خراسان جنوبی که با رویکرد توسعه در استان فعالیت می‌کند و بدنه‌ی اجتماعی و سیاسی دولت (در وهله اول حامیان و در کنار آن منتقدین آن) تعامل برقرار باشد و در روند تکوینی اجتماعی و سیاسی، پازلی به وجود آید که در خدمت اجرای هدف استاندار دولت تدبیر و امید که همانا توسعه استان است، قرار گیرد. در کنار توسعه اقتصادی مدنظر نماینده عالی دولت، به نظر می‌اید توسعه اجتماعی و سیاسی نیز باید مورد توجه باشد و در این میان، مودت در بین احزاب سیاسی و گروه‌های اجتماعی فعال برای تدبیر و نیل به امیدی که همه به آن رای داده‌اند صورت پذیرد.

شاید برای رسیدن به توسعه‌ای که از بدو تاسیس می‌بایست به ان می‌رسیدیم، نقطه گم شده و کلیدی، سرعت بخشیدن به استفاده ار نخبگان اجتماعی سیاسی و اقتصادی بوده است که متاسفانه در ادوار مختلف محقق نشده است و گاهی سوء برداشت‌هایی برای جناح‌های سیاسی فعال در استان صورت گرفته است که باعث کندی در سیستم‌های اجرایی به دلایل مختلف گردیده است و مهمترین دلیل آن هم عدم ثابت در مدیریت‌های کلان دستگاه‌های اجرایی استان بوده است و می‌توان به وضوح به اداره کلی اشاره کرد که در عرض سه – چهار سال متوالی در بدنه استان، سه مدیر سکاندار آن شده‌اند و نمونه‌های آن در استان کم نیستند.

به هر صورت حامیان دولت توقع پست و مقامی از نماینده‌ی عالی دولت ندارند. ولی بر این باور هستند که با همت عالی‌ترین نماینده دولت در استان، باید نمودهای عینی بیشتری از تدبیر و امید در استان خراسان جنوبی شاهد باشند.