اعظم احمدی شادمهری معاون امور توسعه پیشگیر اداره کل بهزیستی خانم اعظم احمدی شادمهری گفت کارگاه منطقه ای آشنایی با پروتکل و برنامه ریزی اقدامات اجتماع محور ویژه مراکز سلامت روان محلی در طرح ظرفیت سازی کشوری برگزار شد.
زال کارشناس مشاوره دفتر بهزیستی و مربی این کارگاه با بیان این که مراکز سطح یک خدمات مشاوره ای با رویکرد جامعه محوری شامل این طرح می شوند، ادامه داد: آن چه که مدنظر است ارائه خدمات مشاوره ای و ارتقاء سلامت روان جامعه از از طریق مشارکت جامعه محلی می باشد.
وی با اشاره به این که کارگاه به صورت مشترک بین ۳ استان خراسان جنوبی ، سیستان و بلوچستان و کرمان به میزبانی استان ما برگزار شده است، خاطرنشان کرد: این کارگاه از روز گذشته آغاز و تا امروز به مدت ۱۶ ساعت ادامه داشت.
به گفته وی شرکت کنندگان این کارگاه که مسئولان مراکز سلامت روان محلی هستند، یاد می گیرند چگونه آسیب های منطقه خود را شناسایی کرده و با کمک مربیان پروژه ای مرتبط با ارتقاء یکی از شاخص های سلامت روان را در محله خود اجرا کنند.
زال از اجرای طرح ظرفیت سازی مراکز سلامت روان محلی از سال ۹۲ سخن گفت و افزود: این مراکز با مجوز بهزیستی و در شهرستان های زیر ۲۰ هزار نفر یا دارای حاشیه نشینی تاسیس می شوند. وی با بیان این که در خراسان جنوبی ، شهرستان قائنات، آرین شهر ، خوسف و اسفدن دارای مرکز سلامت روان محلی هستند، اضافه کرد: این مراکز جامعه محور بوده و باید خود را تبدیل به عضوی از این جامعه کرده و با مشارکت مردم به نتیجه برسد.