دکتر علی اربابی، مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی در جلسه گردهمایی مسئولان روابط عمومی دستگاه  های اجرایی  با اشاره به اهمیت روابط عمومی‌ها در ادارات، افزود: متاسفانه روابط عمومی در ادارات جایگاه خوبی ندارد که باید به نقش آن بیشتر اهمیت داده شود.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی بیان کرد: در چارت سازمانی روابط عمومی زیرمحموعه مدیریت است و این امر بیانگر جایگاه روابط عمومی در تنویر افکار عمومی است.

اربابی ادامه داد:  درصد جمعیتی که با بیمه سلامت ارتباط دارند وجهی برای بیمه پرداخت نمی‌کنند بلکه این هزینه توسط دولت تامین می‌شود.

  وی اظهار کرد: مطالبات بیمارستان‌های دانشگاهی فروردین‌ماه و اردیبهشت ماه جاری به صورت کامل پرداخت شده و مطالبات ماه‌های خرداد و تیر نیز پرداخت شده است .

وی با بیان اینکه ۴۷۲ هزار و ۵۰۰ نفر در استان عضو بیمه سلامت هستند،   تصریح کرد: بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان برای جامعه بیمه شده خود هزینه می  کنیم که رقم ویژه  ای است.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی تامین هزینه  های درمان از وظایف دولت  ها است، یادآور شد: کنترل، نظارت و استفاده بهینه از این هزینه  ها از وظایف بیمه سلامت است.