کتاب شعر “ماه، من و تو و آه” که به تازگی و در آغاز نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به چاپ رسیده است زاییده احساسات درونی آقای حمید کاظمی تبار از اهالی استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند است که زندگی خویش را در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۷۴ آغاز نمود، این مجموعه شعر که حاصل سه سال از عمر این شاعر جوان و مستعد می باشد شامل اشعار کوتاهی در قالب شعر نو است که به گفته خود نویسنده و شاعر سعی بر آن دارد که مطابق با سلیقه روز مخاطب باشد.

در امروزه که شبکه های اجتماعی و کاربران قشر غالب در مخاطبین نوشتار ها هستند، کاربران اشعاری را می پسند که در عین کوتاهی سخن، سرشار از احساس،معنا و مفهوم باشد و بتواند به آسانی حالت درونی را به مخاطب القا کند.
 مجموعه شعر “ماه، من و تو و آه” پیشنهاد ویژه ای برای خوانندگانی است که علاقه زیادی به استفاده از شعر در متون و کفتار خود دارند و همچنین برای استفاده در شبکه های اجتماعی جذابیت خاص خود را دارد.