امروز، به همراه تیم خبری، سفری را درکنار استاندار خراسان جنوبی به مرز شرقی کشور تجربه کردیم. سفری که در آن دریافتیم، معتمدیان، استاندار تازه ‌وارد، دغدغه‌های اجرایی فراوانی دارد و نگاهش به سمت توسعه معطوف است. در بازدید امروز، معتمدیان نشان داد با اهالی رسانه ارتباط خوبی برقرار می‌کند و با بردباری به تشریح نظرات خود می‌پردازد. استاندار خراسان جنوبی، هر بار، بدون تکلف درخواست خبرنگاران را اجابت می‌کرد و خود در هر بازدید، به شرح اخبار مربوط به بازدید در هر منظقه می‌پرداخت. بدون اینکه به حاشیه برود و از موضوع دور گردد.

بازدیدهای مکرر وی از زمان قرار گرفتن در سِمَت استانداری خراسان جنوبی و  به خصوص، سفر امروزش به مرزهای شرقی کشور، نشان داد که اقتصاد مرز، آن هم در استانی که دارای بیشترین مرز مشترک با همسایگان شرقی است، برایش اهمیت بالایی دارد. او در این سفر از دیپلماسی گفتگو صحبت کرد و از داشته‌های منطقه گفت که باید به انها رسیدگی شود. اغاز مدیریت معتمدیان با نگاه توسعه‌گرا به استان، می‌تواند نویدبخش جبران گذشتگان باشد. به نظر می‌رسد، معتمدیان، مدیری عمگرا و اجرایی است. اصرار او به بازدیدهای در فیلد موید این مطلب است. او در این سفر نشان داد که به جای صحبت غیر کارشناسی، باید مشکل را از نزدیک دید و چاره‌ای عملی برای آن اندیشید. امروز، استاندار خراسان جنوبی در بازدید از جای جای مرز شرقی ایران  در خراسان جنوبی به همراه تیم خبری، پتانسیل‌های فرمواش شده مرزهای استان را از نزدیک رویت کرد و نگاهش بر مدار دپپلماسی سیاسی و گفتگو با کشور همسایه معطوف بود و این می‌تواند توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان‌های مرزی استان را رقم بزند و مطمئنا با رفتار شایسته‌ای که امروز از استاندار خراسان جنوبی با اصحاب قلم و رسانه شاهد بودیم، رسانه‌ها هم با رویکردی مثبت به نگاه عملگرای استاندار به حرکت به سمت توسعه، پشتوانه‌ی وی خواهند بود تا بلکه دردی از مردم این استان دوا شود و  امیدواریم که در ماه‌های آتی شاهد عملیاتی شدن برنامه‌های ایشان باشیم.