نوشته : روئین راستکار
بنظر میرسد اولین و ابتدایی ترین نکته در پیشرفت استان ؛بازنگری در نوع نگاه ما به قوانین و مقررات جاریه کشور و قدرت ریسک مدیران در تفسیر این قوانین در جهت حمایت از سرمایه گذاری و بخش خصوصی و کارافرینان است
اصولا ما در خراسان جنوبی نگاه بسته و محافظه کارانه ای به موضوعات داریم که مبادا گوشه ای از کار از دستمون در بره و خدای نکرده ذره ای قانون مخدوش بشود و نتیجتا فی البداهه و از بدو امر کاری میکنیم که بندگان خدا در کش و قوس مقررات و بروکراسی خسته کننده ای که پبش پایشان میگذاریم کلا فرار را بر قرار ترجیح داده و بنوعی از ما مسولین فرار میکنند
نتیجه اینکه ابتدا بایستی نوع نگاه ما مسولین چه در رفاهیات وخودمان و چه در راستای راحتی دیگران عوض کنیم
فعلا در دورافتاده ترین نقاط استان مدیران ما سخت گیرانه ترین روشها را در جهت صیانت!!! از قوانین و تفسیر به رای خود اعمال میکنند که مر قانون از استان ما شروع شده و برای خوشایند مدیران بالادستی عادت به خوش خدمتی وافر ی کرده ایم.
امید است در سایه حمایت های نماینده عالی دولت جناب آقای دکتر مروج الشریعه این مشکلات مرتفع گردد.