فاطمه چهکندی نژاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خوسف در گفتگو با خبرنگار ایسنا منطقه خراسان جنوبی با بیان اینکه شهرستان خوسف به عنوان سومین شهرستان وسیع استان خراسان جنوبی و پراکندگی جمعیت کمبود زیرساخت های ورزشی در بسیاری از مناطق روستایی و همچنین فاصله بسیار زیاد روستاها تا مرکز شهرستان بطوریکه دورترین روستا تا خوسف حدود ۲۰۰ کیلومتر فاصله دارد که این امر استفاده از امکانات ورزشی مرکز شهرستان و استان را برای روستائیان بسیار سخت می کند.

وی ادامه داد: در بسیاری از روستاها شهرستان استعداد های ورزشی خوبی وجود دارند که جهت رشد و توسعه ورزش از این افراد باید استفاده بیشتری شود .

وی ادامه داد: طی دو سال گذشته بیش از یکصد برنامه، جشنواره و مسابقات فرهنگی،  ورزشی در روستاهای شهرستان برگزار شده که با استقبال بسیار خوب روستائیان مواجه شده است.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه خوسف در بحث زیرساخت های ورزشی با کمبود های زیادی مواجه است اما در برگزاری مسابقات ورزشی در استان عملکرد بسیار خوبی داشته ایم.

وی ادامه داد: تنها سالن استخر سرپوشیده شهرستان نیمه تمام است و امیدواریم قول بنیاد مستضعفان هر چه زودتر عملیاتی شود تا بتوانیم این استخر تا پایان سال ۹۸ به بهره برداری برسد.

چهکندی نژاد اظهار داشت: با توجه به سیاستهای وزارت ورزش و جوانان در زمینه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی در سالجاری هم در بحث همگانی همچون برگزاری جشنواره ها و همایش های پیاده روی و هم در بحث قهرمانی و کشف استعدادهای ورزشی اقدامات خوبی انجام شده است و برنامه های خوبی نیز در حال پیگیری است.

چهکندی نژاد اظهار داشت: با همکاری و تعامل هیات های ورزشی در سطح شهرستان و استان امیدواریم در سطح روستاهای بزرگ شهرستان نسبت به برگزاری دوره های آموزشی و کشف استعدادهای ورزشی در یک رشته برگزار شود.

وی ادامه داد: در این طرح در هر روستا پس از بررسی های اولیه و وجود استعداد های ورزشی و همکاری دهیاری و شورای اسلامی روستا کلاس های آموزشی برگزار و کشف استعدادهای ورزشی هر روستا دوره های تکمیل تر در مرکز شهرستان برای این افراد برگزار خواهیم کرد.

چهکندی نژاد اظهار امیدواری کرد که با همکاری هیات های استان و آموزش و پرورش بتوانیم دورا های آموزشی و کشف استعداد های ورزشی در روستاها در روستاهای بزرگ شهرستان طی دو ماه آینده برگزار کنیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان خوسف تصریح کرد: با اجرای این طرح هر روستای شهرستان در یک رشته ورزشی بصورت خاص مطرح و میتواند این روستا به عنوان برندی در آن رشته در استان مطرح شود.