س سازمان بازارچه‌های مرزی خراسان‌جنوبی گفت: در پی بارندگی‌های اخیر با توجه به اخطاریه‌ها و هشدارهای داده شده تدابیر لازم انجام و خوشبختانه سیلاب هیچ گونه خسارتی به بازارچه مرزی ماهیرود نداشت.

محمدرضا فخر امروزگفت در ارتباط با سیلابی شدن بازارچه مرزی ماهیرود اظهار داشت: با توجه به اخطاریه‌ها و هشدارهایی که داده شده بود اقدامات و تدابیر لازم برای پیشگیری از خسارت سیل و آبگرفتگی انجام گرفت.

وی با بیان اینکه خوشبختانه هیچ مشکلی برای بازارچه، پایانه مرزی و قطعه منفصله ماهیرود به وجود نیامده است، اضافه کرد: هیچ‌گونه خسارتی به تأسیسات این بازارچه وارد نشده و در حال حاضر نیز فعال است.

رئیس سازمان بازارچه‌های مرزی خراسان‌جنوبی یادآور شد: شیب زمین در محل بازارچه مرزی ماهیرود به سمت افغانستان بوده و طراحی‌های لازم برای هدایت آب سیلاب به صورت صحیح صورت گرفته است