رئیس دانشگاه بیرجند گفت: آموزش عالی در استان خراسان جنوبی به نوعی بیانگر توسعه پایدار، امنیت پایدار و بقای مردمی است که در شرقی ترین بخش کشور زندگی می‌کنند.

احمد خامسان، امروز ۲۴ آذر، در آیین نکوداشت استاد فقید پروفسور جمشید درویش، اظهار کرد: آموزش عالی در منطقه خراسان جنوبی تنها به معنای تربیت نیروی انسانی نیست.

وی ادامه داد: آموزش عالی در استان خراسان جنوبی به نوعی بیانگر توسعه پایدار، امنیت پایدار و بقای مردمی است که در شرقی ترین بخش کشور زندگی می‌کنند.

رئیس دانشگاه بیرجند بیان کرد: اگر روزی دانشگاه بیرجند که سنبل و نماد پر افتخار آموزش عالی استان است تضعیف شود، تمام ارکان توسعه این منطقه دچار مشکل خواهد شد.

خامسان یادآور شد: امیدواریم بتوانیم راه بزرگان این منطقه را ادامه دهیم تا دانشگاه بیرجند در جایگاه خود باقی بماند.

در پایان این مراسم، از تمبر یادبود استاد فقید پروفسور جمشید درویش رونمایی شد.
پس از آیین نکوداشت آزمایشگاه تحقیقاتی زیست شناسی زنده یاد پروفسور جمشید درویش که به همت گروه زیست شناسی دانشگاه راه اندازی شده است افتتاح شد.