حجه الاسلام و المسلمین دکتر سیدعلی عماد رئیس کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه ۲۷ آذر ۹۷ از بخش های مختلف دانشگاه بیرجند بازدید به عمل آورد.
این بازدید براساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه های خراسان جنوبی مبنی بر بازدید اعضای حقیقی هیأت امنا از دانشگاه های خراسان جنوبی برگزار شد.
حجه السلام و المسلمین دکتر عماد عضو حقیقی هیأت امنای دانشگاه های خراسان جنوبی ضمن بازدید از مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی، باغ تاریخی امیرآباد، پردیس دانشکده کشاورزی و بخشهای مختلف پردیس شوکت آباد در جریان داشته ها و پتانسیل های دانشگاه بیرجند قرار گرفت.