رئیس جمعیت هلال احمرشهرستان خوسف از برگزاری دوره آموزشی تخصصی پیش بیمارستانی در شهرستان خوسف خبرداد

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمرشهرستان ،محمد ولی زاده رئیس جمعیت هلال احمرشهرستان خوسف گفت:این دوره باحضور۲۲نفرازامدادگران این شعبه از پنجشنبه ۲۲آذر ماه لغایت دوشنبه ۲۶ آذر ماه سال جاری  به مدت پنج روز در شهرستان خوسف درحال برگزاری است

وی ادامه داد:هدف ازبرگزاری این دوره ها افزایش توانمندی افراد شرکت کننده درامورامدادونجات است

وی خاطرنشان کرد:دراین دوره پنج روزه آموزش هایی ازقبیل:ارزیابی اولیه و ثانویه مصدوم،فیکس کردن و حمل صحیح مصدوم از مهمترین مباحث آموزشی این دوره خواهدبود

وی درپایان افزود:به قبول شدگان درآزمون پایانی مدرک تخصصی پیش بیمارستانی اعطاء می گردد