رئیس شورای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: این دانشگاه اکنون قابلیت تبدیل ۲۰ درصد واحدهای درسی حقیقی به مجازی را دارد.

دکتر  فرشید عابدی روز شنبه در آیین امضای تفاهم نامه همکاری با موضوع توسعه تکنولوژی آموزش پزشکی بین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و پارک علم و فناوری خراسان جنوبی افزود: این دانشگاه در حوزه آموزش و پژوهش به سمت یکسری مدل های فناورانه در حرکت است.
وی بیان کرد: با مصوبات شورای دانشگاه علوم پزشکی در سال های اخیر ۲ واحد درسی در حوزه های فناوری تمامی رشته ها و ۲ واحد درسی در کارآفرینی نهادینه شده است.
رئیس شورای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار داشت: چند سال است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش به ویژه در حوزه آموزش رفتن به سمت دانشگاه نسل سوم و چهارم را بر مبنای ارزش ها مطرح کرده است.
وی به آموزش های بین حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اشاره کرد و گفت: معتقدیم اگر قرار است دانشگاه به سمت یک دانشگاه فناورانه پیش برود باید حین آموزش های بین حرفه ای از نگاه ها و تخصص های بیرونی استفاده کنیم.
عابدی با اشاره به اهداف تفاهم نامه سه جانبه که امروز امضا شد بیان کرد: هدف گذاری اصلی این تفاهم نامه استفاده از توان شرکت های دانش بنیان و نخبگان درون استانی به ویژه در حوزه تکنولوژی آموزشی است.
وی ایجاد و استفاده از خدمات محصول محور برای تولید ثروت را از دیگر اهداف این تفاهم نامه دانست و اظهار داشت: در واقع فناوری به شرط تولید ثروت مهم است که باید این مهم در سطح جامعه نهادینه شود.
رئیس شورای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تاکید کرد: بین المللی سازی و نگاه به کشورهای هدف، منطقه ای و در راس آن کشورهای فارسی زبان از جمله افغانستان و تاجیکستان از مسائل مهم استان است که در سه سال اخیر مورد توجه واقع شده است.
وی گفت: در حال حاضر آموزش های از راه دور توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با کابل در افغانستان برقرار است و در حال توسعه در بعد بین المللی سازی هستیم.
عابدی بر به کارگیری توان بخش خصوصی در بازارهای بین المللی و ارتباط گیری در حوزه آموزش تاکید کرد و افزود: نگاه نهایی استفاده از زیرساخت های علمی و مشترک است تا بیشتر به هم نزدیک شده و نگاه گفتمانی و علمی داشته باشیم.
تفاهم نامه سه جانبه بین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و پارک علم و فناوری خراسان جنوبی امروز با موضوع توسعه تکنولوژی آموزش پزشکی مبنی بر ظرفیت های علمی و زیرساختی استان امضا شد.