رییس دانشگاه صنعتی بیرجند گفت: دانشگاه  صنعتی بیرجند  برای دختران خوابگاه مناسبی ندارد و تنها درخواست این دانشگاه از وزیر علوم، تخصیص مکان مناسب برای خوابگاه خواهران این دانشگاه است.

وی با تاکید بر اینکه دانشجویان این دانشگاه دارای رتبه های بسیار خوبی هستند، خاطرنشان کرد: علاوه بر این مهم‌ترین نقطه قوت دانشگاه صنعتی بیرجند حضور هیئت علمی سطح بالا و جوان و کارکنان خدوم در این دانشگاه می‌باشد.
هاشمی گفت با اندکی سرمایه‌گذاری بیشتر، دانشگاه صنعتی بیرجند به یک قطب علمی و پژوهشی نه تنها در منطقه بلکه در کشور تبدیل خواهد شد.

 رییس دانشگاه صنعتی بیرجند در مراسم بازدید وزیر علوم از دانشگاه صنعتی بیرجند، اظهار کرد: این دانشگاه ۱۷ هکتار از بهترین زمین‌های ملکی را دارد.

وی با بیان اینکه این دانشگاه ۲۷   هزار مترمربع بخش اداری دارد، افزود: در حال حاضر ۲۴۰۰ دانشجو در دانشگاه صنعتی بیرجند مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه امیدواریم با تلاش همکاران دانشگاهی از این داشته  ها استفاده خواهیم کرد، تصریح کرد: این دانشگاه برای دختران خوابگاه مناسبی ندارد و تنها درخواست این دانشگاه از وزیر علوم، تخصیص مکان مناسب برای خوابگاه خواهران این دانشگاه است.

همچنین در این مراسم، نماینده دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند درخواست‌ها و پیشنهاداتی را برای توسعه هرچه بیشتر دانشگاه صنعتی ارائه کرد.