هادی آرین رئیس سابق برنامه و بودجه استان   مراسم مراسم تودیع و معارفه گفت: خراسان جنوبی ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع با جمعیت ۷۵۰ هزار نفری است. وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور است افزود: در طی ۱۴ سال اخیر در دو مرحله ۱۱ شهرستان ۳۰ نقطه شهری به استان الحاق شده است. آرین تاکید کرد: ۵۰ درصد از آبادی ها ما خالی از سکنه هستند و خشکسالی ها علت اصلی مهاجرت ها است. وی ادامه داد: نرخ بی سوادی در خراسان جنوبی با نرخ متوسط کشور برابری می کند و ۸۶ درصد از استان با سواد هستند. وی نرخ بیکاری استان را ۸٫۵ درصد اعلام کرد و نرخ بیکاری در کشور را ۱۲٫۵ درصد و خاطرنشان کرد:  عمده اشتغال استان کشاورزی و صنعت است اما عدم وجود زیرساختی شبکه های حمل نقل، خشکسالی، برداشت های بی رویه از منباع آبی ، پایین بودن درآمد خانواده، نبود صنایع خراسان جنوبی را تهدید می کند.