وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: استان خراسان جنوبی پایین ترین سرانه مصرف ماهواره ای را در سطح کشور با میانگین ۸ دقیقه دارد.

دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجلاسیه سراسری خانه‌های مطبوعات و رسانه کشور در مازندران اظهار داشت: استان خراسان جنوبی پایین ترین سرانه مصرف ماهواره ای را در سطح کشور با میانگین ۸ دقیقه دارد.

وی میانگین مصرف سرانه ماهواره ای را ۴۸ دقیقه عنوان کرد و افزود: در این راستا استان کردستان با ۱۱۶ دقیقه بالاترین سرانه مصرف و خراسان جنوبی با ۸ دقیقه پایین ترین سرانه مصرف را دارد.

رئیس خانه مطبوعات کشور نیز در این اجلاسیه بیان کرد: جایگاه روزنامه ها و مطبوعات می تواند تحولات عظیم کشوری را رقم بزند.

دکتر کواکبیان با بیان اینکه باید مشکلات حقوقی ساماندهی شوند یادآور شد: خبرنگاران نباید پشت درهای مدیران بمانند.

وی به خصوصیات خانه مطبوعات اشاره کرد و خاطرنشان کرد: دموکراتیک بودن و انتخابی بودن، همه جانبه و فراگیر بودن، صنفی بودن تشکل و

تنها تشکل سراسری مطبوعاتی از خصوصیات خانه مطبوعات است.

دکتر دربندی ، مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این اجلاسیه بیان کرد: ترجیح نگاه ملی بر رویکرد محلی قومی، اجتناب از برخوردهای حذفی و همکاری، رعایت اصول اساسنامه، همکاری متقارن با اداره کل فرهنگ و ارشاد، برخورد دوستانه با همه اهل رسانه و تلاش برای استقلال مالی و کم کردن استفاده از بودجه دولتی را از ضروریات عنوان کرد.