رئیس دانشگاه بیرجند گفت: رونق تولید با تکیه بر ظرفیت های داخل کشور و مراوده با کشورهای دوست محقق می شود و نگاه به داخل باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

شرکت های دانش بنیان به طور کامل بر توان و ظرفیت های داخل کشور تاکید داشته و نقش مهمی در رونق تولید دارند.
وی ادامه داد: اگر در همه شرایط نگاه ما به درون باشد زمینه رشد همه ظرفیت های داخلی فراهم می شود.
وی گفت: شرکت های دانش بنیان از دانشگاه های منشا می گیرند و اگر دانشگاه بتواند فناوری، نوآوری و کارآفرینی را ابتدا در داخل مجموعه خود ایجاد کند فضایی برای دانشجو و استاد ایجاد می شود که باید دانش را به فناوری، کارآفرینی و تولید ثروت تبدیل کند.
وی اظهار داشت: با توجه به تحریم های ظالمانه دشمن علیه ملت ایران که بسیاری از راه های درآمد زایی مثل صادرات و واردات در کشور با مشکل مواجه شده تنها راهی که بتوان مشکل اقتصادی را رفع کرد توجه به ظرفیت های داخل کشور است.
رئیس دانشگاه بیرجند گفت: در گذشته پژوهش برای مقاله نویسی انجام می شده که باید این رویه غلط به سمت تولید فناوری و رفع مشکل جامعه و ثروت آفرینی اصلاح شود.
وی یادآور شد: مردم با خرید کالای ایرانی و دولت با حمایت همه جانبه از تولید کنندگان به یک میزان در تحقق شعار امسال وظیفه دارند.
خامسان افزود: اگر تولید به معنای واقعی و به همان شکلی که مقام معظم رهبری انتظار دارند رونق پیدا کند، به زودی شاهد پویایی اقتصاد کشور و رفع مشکل معیشتی مردم می شود.
وی گفت: باید همه آحاد جامعه، مسئولان و گروه ها و جریان های سیاسی با کمک فعالان اقتصادی با اتحاد و همدلی بیشتر برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه های اقتصادی به شکل جهادی و بیش از هر زمان دیگری تلاش کنند.
وی اظهار داشت: سال گذشته به دلیل تحریم های ظالمانه دشمن و ایجاد تورم شاهد بروز مشکلات معیشتی برای مردم بودیم که امیدواریم در سایه وحدت و همدلی در سال جاری، برای تحقق شعار سال گام برداشته تا بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور رفع شود.
رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سال ۱۳۹۸ به عنوان سال «رونق تولید» تاکید کردند که راه حل مشکل معیشت مردم رونق تولید است.