معتمدیان استاندار خراسان جنوبی در دومین روز از سفر خود به شهرستان نهبندان به روستای دهسلم پایگاه جهانی بیابان لوت رفت و از اخرین وضعیت آن آگاه شد. برنامه بعدی وی بازدید از روستای آتشکده و نشستن پای دردل مردم و دهیار روستاهای اطراف بود که وی در پاسخ به درخواست های مردمی دستور تا پروژه مجتمع آبرسانی شاهکوه باترک تشریفات برق رسانی به این مجتمع تا اردیبهشت سال آینده به بهره برداری نهایی برسد. دستور بعدی وی تدوین طرح فرآوری گیاه آنغوزه بود تا درجذب سرمایه گذار تاثیرگزارباشد. معتمدیان باتماس تلفنی با مدیرکل صداسیمای خراسان جنوبی از آخرین وضعیت پوشش انتن دهی شبکه های سیما جویا و مقررشد  ایستگاه آنتن دهی در این روستاراهم پوشش دهد.