تعداد ۱۲۸۰۰ کودک ۳-۶ سال در شش ماهه اول سال توسط ۴۸ پایگاه دایمی غربالگری بینایی، معاینه(غربال ) شدند که از این تعداد ۵۸ کودک مشکوک به تبلی چشم بوده که برای معاینات تخصصی به مراکز اپتومتریست طرف قرارداد که با بهزیستی همکاری دارند ارجاع داده شدند ، تعداد۳۸ کودک نیز تا سقف ۱۱۰ هزار تومان کمک هزینه تهیه عینک دریافت نمودند. ۱۶ اپتومتریست و ۴ چشم پزشک در اجرای طرح غربالگری با بهزیستی همکاری میکنند، برنامه اصلی طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم کودکان ۳ تا۶ سال هرساله از ابتدای آبانماه تا اوخر آذرماه به صورت ویژه در کل کشور اجرا میشود که امسال نیز ۴۴ پایگاه دایمی و ۶۵۰ پایگاه غیر دایمی با همکاری مراکز بهداشتی و درمانی محلات، خانه های بهداشت روستایی، مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی و پیش دبستانی آموزش و پروش در محل مهدهای کودک و پیش دبستانی ها طرح را به صورت ویژه اجرا میکنند، در سال گذشته ۹۸ درصد کودکان در این طرح پوشش داده شدند که امید است با همکاری خانواده ها و حساس سازی بیش از پیش مربیان مهد ها و همکاری اصحاب رسانه ی استان این آمار به سمت پوشش کامل پیش ببریم