این روزها، گاهی با برخورد با افرادی که به خصوص در بخش دولتی به وسیله رانت و بده بستان‌های سیاسی بر مسندی تکیه زده‌اند،‌ باید از حمایت و جانبداری خود پشیمان شد. باید برآشفته شد، هنگامی که وضعیت مردم را این‌گونه می‌بینیم. باید برآشفته شد از برخی سیاسیون و افکار با اصطلاح منطقی آنان. چگونه باید بر این مصائب مردم بی‌خیال بود و چیزی نگفت؟ چگونه باید بی‌خیال بود، وقتی برای دسته‌ای از سیاسیون، به اندازه یک برگ رای ارزش داری و نه بیشتر؟ هنگامی که فقط در ایامی محدود که به دنبال تعریف و تبلیغ از گروه یا حزبی هستی ارزش داری و در مواقع دیگر، به فراموشی سپرده می‌شوی تا چند سال بعد. آن هم کسی که به خاطر تفکرات خود از هیچ کوششی دریغ نکرده و حالا تمامی این کوشش‌ها، آوار شده است. آواری که بر روی تمام تفکراتش فرو ریخته است. در این أوضاع، باید تاسف خود به حال خود و هر آنکس که  با رای تو به اینجا رسید و اینک با استفاده از رانت و رانت‌خواری جولان می‌دهد، غافل از آنکه این جایگاه برایشان ماندگار نخواهد بود. کاش این موضوع را درک کنند که امروز، تمام ارزش آنها به خاطر وجود مردم است و روزی که مردم نباشند، آن ارزش هم نخواهد بود. اما چرا فقط غره به تعریف و تمجید عده‌ای هستند که به قول سعدی شیرین‌سخن «این همه دوستان که می‌بینی   مگسانند دور شیرینی»؟ و غافل از این که در نهایت این مردم هستند که می‌مانند و همین مردم هستند که یا قدردان آنان خواهند بود که باقیات صالحاتی برای آنان است و یا این که لعن و نفرین همیشگی آنان را به میراث خواهند برد و این زنگ خطری است بر این که به جای خود بزرگ‌بینی کاذبی که در این مشاغل به عده‌ای دست می‌دهد، بنشینند و به حال مردمی فکر کنند که حق‌الناس رای خود را انتظار دارند. بدانند که این خود بزرگ‌بینی، قهقهه‌ای مستانه و ناشی از قدرتی پوشالی است. قدرت واقعی، همانا همین مردمی هستند که به فراموشی سپرده شده‌اند و بدانند که خاموش کردن این قهقهه، به ثانیه‌ای ممکن است و اگر این کار انجام نمی‌شود تنها به دلایل مصالح عمومی و در نظر گرفتن أوضاع خاص کشور در این برهه زمانی است. کاش بدانند که تکیه زدن بر صندلی قدرتی که دارند، به خاطر انسان‌هایی بوده است که به خاطر تفکر خود رای داده‌اند. و ای کاش موقع حرف زدن، زبان مبارک را دو سه بار در دهان بچرخانند تا مبادا به مردمی اهانت شود که از مردان سیاست این‌گونه انتظار نمی‌رود. بدانید که اینجا خراسان جنوبی است و در زیر ذره‌بین همین مردمی هستید که به شما رای داده‌اند. در قبال رای مردم پاسخگو باشید.