این روزها، در جلسات متعدد، مساله زیباسازی و خدمت رسانی به مردم شهر بیرجند به صورت مکرر مورد بحث قرار می‌گیرد و همه از عدم توازن در مناطق مختلف این شهر سخن به میان می‌اورند. صحبت بر روی منطقه شمال شهرستان بیرجند که دارای بیشترین تراکم جمعیتی در سطح شهر است و در عین حال کم برخوردارترین قسمت هم می‌باشد. چرا این منطقه از شهر، اینچنین مورد کم‌لطفی و بی‌مهری مسئولین قرار گرفته است؟

همه ارگان‌های اداری و دولتی و تاسیسات متعلقه که در منطقه جنوبی  بیرجند مستقر شده‌اند. دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز فرهنگی- هنری، مراکز ورزشی و … همه و همه در مناطق دیگر شهر غیر از شمال شهر تجمع یافته‌اند. از فضای سبز و درختکاری و بلوارهای خیابان و اماکن تفریحی که دیگر نمی‌توان بحثی کرد. هیچ مسئولی هم رغبتی به تاسیس شعبه از اداره با محل کار اداری یا دانگشاهی  در منطقه شمال شهر را ندارد. جدای از همه اینها، وضعیت خیابان‌سازی و بافت شهری هم که در آن منطقه متفاوت از دیگر مناطق شهری است و در مجموع، این منطقه چهره‌ای متفاوت از دیگر مناطق به خود گرفته است. خیابان‌های آن از وضعیت آسفالت عرض معابر  حتی در خیابان های جدید است وضعیت تاسف‌باری در رانندگی، توقف خودرو … برخوردار است و حتی از پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی هم در آن خبری نیست. می‌توان مواردی از این دست را به وفور برشمرد. این منطقه تنها و تنها سکونتگاهی برای مردم آن منطقه است که باید با کاستی‌های آن بسازند. چنانچه فردی بخواهد از امکانات آموزشی، فرهنگی یا ورزشی استفاده کند، باید مسیر طولانی را به دیگر مناطق طی کند که برای کودکان و نوجوانان قدری مشکل است. اگر چه نسبت به قبل، تغییرات مثبت زیادی در این منطقه صورت گرفته، اما همچنان فاصله آن از دیگر مناطق رو به فزونی است. گویا منتخبان مردم در شهرداری و شورا هم این منظقه را به فراموشی سپرده‌اند. آنقدر فاصله‌ی کارهای عمرانی شهر در شمال و جنوب بیرجند زیاد شده است که هر چه شورا و شهرداری در شمال شهر فعالیت کنند هم راه به جایی نمی‌برند.

این گونه برخوردهای تبعیض‌آمیز به مناطق مختلف در این شهر مشکلات زیادی به بار آورده است. از تراکم نامناسب جمعیتی تا ایجاد فضای مناسب برای پرداختن به جرم، ایجاد مشکلات فرهنگی و امثال آن که پیامدهای آن گریبانگیر کل استان هم می‌شود. اگر چه نمی‌توان اقداماتی راکه در رفع مشکلات این منطقه انجام شده نادیده گرفت، اما قطعا این منطقه، توجه بیشتری را می‌طلبد و  امیدواریم این مساله به زودی، مرتفع گردد.