رئیس سازمان بسیج سازندگی به نقش تسهیل گری و هم افزایی این  سازمان با دیگر دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: دراین همین زمینه و استفاده از ظرفیت های اعتباری نهادکلان اقتصادی مانند آستان قدس رضوی  تفاهم نامه هایی را با معاونت امداد این آستان مقدس منعقد کرده است.

مهندس« مهدی هنری» افزود: براساس انعقاد دو تفاهم نامه با آستان قدس رضوی  ۸۱ پروژه عمرانی و محرومیت زدایی در زمینه منابع آبی مانند احیای و مرمت قنات ها، احداث استخرهای ذخیره آب، کانال های انتقال آب کشاورزی، لوله گذاری توسط بسیج سازندگی اجرا می شود.

به گفته وی اعتبار این پروژه ها حدود ۵۵ میلیارد ریال است که ۵۰ درصد آن توسط آستان قدس رضوی، ۳۵ درصد توسط جهاد کشاورزی و ۱۵ درصد آن از محل خودیاری اهالی و کمک های مردمی تامین می شود.

وی با بیان این که تفاهم دیگر مربوط به دهستان های مورد حمایت آستان قدس رضوی شامل لانوی سربیشه ، گزیک درمیان و بندان نهنبدان است افزود: بر اساس این تفاهم نامه ۴۱ پروژه به مبلغ چهار میلیارد تومان را شامل می شود که پروژه هایی با حجم بالا در این سرفصل قرار می گیرد.

علاوه براین تفاهم نامه دیگری با آستان قدس رضوی منعقد شده است که شامل ۴۰ پروژه به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال است که سازمان بسیج سازندگی ضمن اجرای پروژه ها، حلقه واسط بین مردم، جهاد کشاورزی و آستان قدس رضوی است که با پیگیری انجام شده و کار تسهیل گری اعتبار مورد نیاز را جمع آوری و هماهنگی های لازم را انجام می دهد.

به گفته وی با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه ها معاونت امداد آسان قدس رضوی حدود ۵۲۰ میلیون تومان از سهم آستان قدس و مربوط به این تفاهم نامه را به حساب سازمان بسیج سازندگی استان واریز کرد.

وی با اشاره به این که در مرحله اول سرجمع ۶۲۰ میلیون تومان دراین سرفصل تخصیص یافت ادامه داد: جمع وازیری آستان قدس رضوی دراین زمینه به حدود یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان در استان رسید.

همچنین پروژه های مدنظر مطابق اعتبار تخصیص یافته در حال اجر و ۳۵ پروژه به اتمام رسیده است.

وی افزود: با توجه به این که بخشی از اعتبار این پروژه ها سهم دولت است با سازمان جهاد کشاورزی استان رایزنی های لازم انجام شده است تا به موقع سهم خود را بپردازد و با اعتبار با برکت آستان قدس رضوی با عنایت ویژه امام رضا(ع) باعث رونق و آبادانی روستاهای استان شود.