🔸عملیات اجرایی این سازه آبخیز داری از محل صندوق توسعه ملی از ابتدای مهرماه با اعتبار بالغ یک میلیارد و۲۰۰میلیون تومان آغاز شده است و در دهه فجر افتتاح خواهد شد که با اجرای آن ۲۷۰ خانوار از مزایایی آن برخوردار خواهند شد.