معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی گفت: اولین دوره تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با تکیه بر زاویه تراشی(فست) استان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، حسین عباس زاده افزود: یکی از قابلیت ها و پتانسیل های استان خراسان جنوبی فراوانی انواع سنگ ها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی می باشد که این امر زمینه مناسبی را برای استفاده از این نعمت خدادادی در زمینه ایجاد اشتغال متقاضیان فراهم نموده است.

او ادامه داد: در همین راستا و به جهت جلوگیری از خام فروشی و بالا بردن توان تخصصی صنعتگران شاغل در این حوزه اولین دوره تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با تکیه بر زاویه تراشی ( Faset) برای اولین بار در سطح استان در شهر قاین با حضور ۱۰ صنعتگر و با دعوت و حضور یکی از اساتید برجسته در این حوزه برگزار گردید .