طی مراسمی از برترین شاعران اولین جشنواره ملی ترانه و شعر سپید رضوی با حضور مدیرعامل بنیاد امام رضا علیه السلام، مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان در بیرجند تجلیل شد.

«سید احمد نادمی» و «ابراهیم اسماعیلی اراضی» هیات داوران اولین جشنواره ملی ترانه و شعر سپید رضوی از سری برنامه های شانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام برترین‌های این جشنواره را به شرح زیر اعلام کرد؛

بخش شعر سپید

هیات داوران به اتفاق آراء تندیش جشنواره و لوح تقدیر به همراه مبلغ ۱۵ میلیون ریال وجه نقد به عنوان برگزیده اول در بخش شعر سپید را به «جعفر عباسی» از استان خراسان جنوبی اهدا کرد.

هیات داوران به اتفاق آراء، لوح تقدیر به همراه مبلغ ۱۲ میلیون ریال وجه نقد به عنوان برگزیده دوم در بخش شعر سپید را به «آرش پورعلیزاده» از استان گیلان اهدا کرد.

هیات داوران به اتفاق آراء لوح تقدیر به همراه مبلغ ۱۰ میلیون ریال وجه نقد به عنوان برگزیده سوم در بخش شعر سپید را به «فاطمه بیرانوند» از استان تهران اهدا کرد.

بخش ترانه

هیات داوران در بخش ترانه ۵ نفر را به عنوان شایسته تقدیر انتخاب و هیچ یک از آثار را حائز رتبه اول تا سوم ندانست.

هیات داوران به اتفاق آرا، لوح تقدیر به همراه مبلغ ۱۰ میلیون ریال وجه نقد به عنوان شایسته تقدیر در بخش ترانه را به «محسن کاویانی» از استان قم اهدا کرد.

هیات داوران به اتفاق آرا، لوح تقدیر به همراه مبلغ ۱۰ میلیون ریال وجه نقد به عنوان شایسته تقدیر در بخش ترانه را به «عاطفه جوشقانیان» از استان قم اهدا کرد.

هیات داوران به اتفاق آرا، لوح تقدیر به همراه مبلغ ۱۰ میلیون ریال وجه نقد به عنوان شایسته تقدیر در بخش ترانه را به «محمد زارعی» از استان مرکزی اهدا کرد.

هیات داوران به اتفاق آرا، لوح تقدیر به همراه مبلغ ۱۰ میلیون ریال وجه نقد به عنوان شایسته تقدیر در بخش ترانه را به «زهرا سعادتی برزگی» از استان اصفهان اهدا کرد.

هیات داوران به اتفاق آرا، لوح تقدیر به همراه مبلغ ۱۰ میلیون ریال وجه نقد به عنوان شایسته تقدیر در بخش ترانه را به «سید حمید رضا حسینی» از استان خراسان رضوی اهدا کرد.

هیات داوران به اتفاق آرا، لوح تقدیر به همراه مبلغ ۱۰ میلیون ریال وجه نقد به عنوان شایسته تقدیر در بخش ترانه را به «ابراهیم زمانی» از استان قم اهدا کرد.