استاد دکتر راشد محصل، عصر امروز در محل نمایشگاه بین المللی کتاب  از فرهنگ خراسان جنوبی سخن گفت. وی به شهرت این شهرستان در کشور به «فرهنگ» آن اشاره کرد و دلیل آن را تاسیس مدارس شوکت عنوان نمود که برای اولین بار در سال ۱۲۸۶ در بیرجند تاسیس شد و تا سال ۱۳۰۰، تعداد آنها به ۲۵ عدد رسید. به دلیل این که تعداد زیادی از فرزندان این شهرستان در این مدارس تحصیل کردند توانستند بعدها به کارهای دولتی و اداری گمارده شوند. به طوری که اولین کارمندان آموزش و پرورش در شهرهایی مانند زاهدان، مشهد، گناباد و فردوس، همه از فارغ التحصیلان دانشسرای مقدماتی بیرجند بودند و به همین دلیل بود که بیرجند به شهر «فرهنگ» و شهر «معلم» شهرت یافت. این استاد برجسته بیرجندی، در خصوص اهمیت بیرجندپژوهی اذعان نمود که در پایان دهه ۱۳۷۰، مجوز تاسیس پژوهشگاه بیرجندشناسی کسب و در بیرجند دایر گردید، اما متاسفانه بعدها منحل شد. اما با توجه به وسعت این استان و غنای فرهنگی مناطق مختلف آن، یکی از ضرورت های استان را تشکیل این پژوهشگاه عنوان کرد و افزود برای پاسداشت مفاخر استان و نیز برای نگهداشت فرهنگ این منطقه بهتر است اتاق پژوهشی استان برای برنامه ریزی در این جهت دایر شود. ایشان همچنین به منظور ارتقای روحیه کتابخوانی و نویسندگی در جوانان به ایجاد فضای فرهنگی مناسب تاکید کرد. به طوری که  فرهنگ تضاد آراء و افکار در جامعه رواج یابد. در این صورت است که جوانان انگیزه لازم را کسب می کنند. ایشان همچنین جوانان و دانشجویان را به مساله کتابخوانی تشویق کرد و عنوان کرد دانشگاه هم بایستی از طریق تامین مجلات و کتب مرتبط، زمینه مناسبی را برای افزایش روحیه مطالعه در دانشجویان فراهم نماید.