نوشته : احمد درمحمدی مقدم
مدرس دانشگاه و کارشناس ارتباطات و رسانه

با حضور معتدمیان استاندار خراسان جنوبی و با رویکرد جدید مدیریتی ایشان و تاکید بر مردم سالاری در احصاء و حل مشکلات توسط خود مردم در استان از طریق بکارگیری تمامی ظرفیت های کاری و اداری ، برای اولین بار در خراسان جنوبی، مردم اولویت های توسعه را تعیین می کنند.
یکی از مشخصات و ویژگی های بارز انقلاب اسلامی مشارکت و حضور مردم در تمامی عرصه های تصیم گیری در بخش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است، در نظام مردم سالار دینی ایران، مردم همواره ستون خیمه نظام هستند که به عنوان صاحبان انقلاب در ادوار مختلف در صحنه نقش آفرینی کرده و به ایفای وظیفه در حفاظت و حراست از ارزش های والای انقلابی – اسلامی می پردازند.
تجربه ۴۰ سال عمر با برکت انقلاب اسلامی بیان گر این مهم است که هر کجا که به مردم نقشی سپرده شده و در حل معادلات آنها نقش آفرینی کرده اند، توفیقات حاصله صددرصدی بوده و تمامی اهداف به صورت کامل محقق شده اند.
پیروزی انقلاب اسلامی ، مدیریت ۸ سال جنگ تحمیلی ، تسخیر لانه جاسوسی، حماسه ۹ دی و… تماماً گواه صادقی بر این مدعا است؛ از این رو می توان گفت توجه به نقش مردم در تمامی عرصه ها ضامن پیروزی و بقاست؛ موضوعی که همواره در توصیه های امام راحل(ره)، فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس جمهوری محترم به کرات مورد تاکید قرار گرفته است.
اما باید به این نکته نیز واقف بود که بی توجهی یا کم توجهی به نقش و جایگاه مردم ، تصمیم گیران و مدیران را با چالش مواجه ساخته و موجب خواهد شد تا سیاست های پیش بینی شده یا محقق نشود یا به سختی به تحقق نزدیک شوند.
در این بین سفرهای استانی مسئولین کشوری و نیز سفرهای شهرستانی مسئولین استانی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی نظام در تقویت ارتباط مردم  – دولت و احصاء مشکلات از نزدیک همواره در سال های اخیر مورد توجه دولت های مختلف قرار داشته است، اما مهندس معتمدیان به عنوان ششمین استاندار خراسان جنوبی رویکردی جدید را در این رابطه بکار گرفته است سفرهای  شهرستانی ایشان که کاملاً ضابطه مند و بر اساس برنامه ای از قبل تعیین شده است و دارای سازوکار محکم اداری است و مهمترین شاخصه و ویژگی آن که تقریباً در کشور بی سابقه است تعیین اولویت های توسعه هر منطقه توسط مردم معتمدین و نمایندگان مردم در آن منطقه است، موضوعی که تاکنون بی سابقه بوده است.
استقرار دبیرخانه دائمی سفرهای شهرستانی در یکی از معاونت های استانداری و تعیین متولی و مسئول رسیدگی کننده به مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آنها از دیگر ویژگی های منحصربه فرد سفرهای شهرستانی مهندس معتمدیان است.
سفرهای شهرستانی مقام عالی دولت در خراسان جنوبی سه روزه است که در این سه روز تیم مدیریتی استان با حضور در اغلب روستاها و مناطق محروم از نزدیک و بی واسطه مشکلات را از لسان مردم شنیده و اولویت های توسعه ای هر منطقه را بر اساس همین مباحث منطبق بر کارهای کارشناسی شده تعیین و به مرحله اجرا می گذارند ، موضوعی که قبل از آن تقریباً بی سابقه بوده و مسئولان در مرکز استان نیازها را بررسی و با ابلاغ اعتبارات تصمیمات لازم را اخذ می کردند.
از دیگر شاخصه های بارز این سفرها حضور معاونت استاندار به منطقه قبل از سفر استاندار بمنظور بررسی دقیق نیازمندی های منطقه و تهیه و تدوین پیشنهادات کارشناسی بر اساس آنهاست چرا که این امر موجب تسهیل روند تصمیم گیری و اجرای بهتر آنها خواهد بود.
مع الوصف ؛ رویکر مبارک مهندس معتمدیان در تقویت نقش مردم در احصاء و حل مشکلات منطقه ای و نیز استفاده از آنها در تعیین اولویت ها و فرایند تصمیم گیری های منطقه ای در حوزه توسعه در سفرهای چندین روزه اقدامی است که نه تها کم سابقه که بی سابقه بوده و در شرایطی که دشمنان از هر وسیله ای برای تزریق یاس و ناامیدی تلاش می کنند این اقدام موجب ایجاد امید ونشاط در جامعه شده و مردم در این استان کم برخوردار را به آینده منطقه و شهرستان خود بیش از پیش امیدوار ساخته است موضوعی که همواره مورد تاکید رهبری معظم انقلاب قرار داشته است.

امید که اینگونه اقدامات الگویی مناسب برای سایر مسئولین کشوری در حوزه های مختلف باشد تا بتوان در راستای احیای ارزش های انقلابی بر اساس رفتارهای جهادگونه و بدور از تشریفات که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران ۸ سال دفاع مقدس رمز پیروزی بود ، بار دیگر نقش آفرینی کرده و به اهداف بلند و عالیه نظام و انقلاب اسلامی دست یافت.