معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از معرفی اعضای جدید هیات امنای انجمن موسیقی استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی؛سید علی زمزم گفت:در جلسه‌ای که با هیات امنای انجمن موسیقی ایران برگزار شد سوابق و مشخصات ارسالی بررسی شد و اعضای جدید هیات مدیره انجمن موسیقی استان خراسان جنوبی معرفی شدند.

وی تصریح کرد:اعضای جدید هیات مدیره انجمن موسیقی استان طی جلسه‌ای که با حضور ناصر نبی زاده،مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، برگزار شد معارفه شدند.
معاون امور هنری سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به این که این احکام برای مدت یک سال است گفت:در اولین جلسه عادل قاسمی برای دومین بار بعنوان رئیس انجمن موسیقی استان با اخذ اکثریت آرا انتخاب شد.

سید علی زمزم بیان کرد: ناصر نبی زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان،به همراه مجید فرزین،عادل قاسمی،رضا عجم و سیما زینلی اعضای جدید هیات امنای انجمن موسیقی استان خراسان جنوبی را تشکیل می‌دهند.