این افراد به صورت داوطلبانه و با همکاری بسیج جامعه پزشکی به مدت ۱۰ روز در باب صاحب الزمان کاظمین و در موکب بهداشتی _ درمانی جواد الائمه(ع) مستقرند.

پزشک، دندان پزشک، متخصص گوش و حلق و بینی، پرستار، تکنسین دارویی، کارشناس بهداشت محیط، دکتری آموزش بهداشت و کارشنان ارشد اپیدمیولوژی افراد این گروه اعزامی را تشکیل می دهند.