معاون امور توسعه پیشگری اداره کل بهزیستی  خراسان جنوبی  از ارائه رایگان خدمات مشاوره ژنتیک، طرح های غربالگری شنوایی نوزادان و غربالگری بینایی، در ۱۲ آذر به مناسبت روز جهانی معلول خبر داد و خاطرنشان کرد: تمام مراکز مشاوره ای ژنتیک و پایگاه های دائمی و غیر دائمی غربالگری آماده ارائه این خدمات به مردم استان هستند. احمدی شادمهری ادامه داد: پایگاه سلامت صدیقه طاهره در کارگران ۶ و پایگاه صیانت از نهاد خانواده در جمهوری ۱۷ پلاک ۳۴ ، دو مرکز غربالگری بینایی آماده ارائه خدمات رایگان در منطقه شمال شهر هستند.