🔻
۱) انسداد محور سه راهی راهداران – راور (کرمان)
۲) انسداد محور عشق آباد – بردسکن
۳) انسداد محور سربیشه- پایانه مرزی ماهیرود
🔻آخرین وضعیت انسداد در محورهای روستایی:
۱)محور زیرکوه – آهنگران (حوزه زیرکوه)
۲)محور طاهرآباد – کجه (حوزه فردوس)
۳)محور حسین آباد – دستگرد (حوزه سربیشه)
۴)محور حلوان – پیرحاجات (حوزه عشق آباد)
۵)محور قاین – رومشتیک (حوزه قاین)
🔹در حال حاضر در محورهای بیرجند- قاین و بیرجند- سربیشه- نهبندان و قاین- زیرکوه- درمیان، بارش باران گزارش شده است.